USGS 7.5-minute image map for Meeker, Colorado - The National Map

6400

6600

N

00 66

45

000m

6400

00 76

00 72

Strawberry Creek Cem

... ... .

! " #

. . .. ..

2. .330 .... 000 FEET

00 66 ―

7800

44

 ― ―

 ― ―

 ―

7400

 ―

     ―     ―  ―  ―  ―   ― ― ―  ― ―   ― ―    ―   ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―   ―  ― ― ―  ― ― 800 ―  ― 6 ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―    ―  ―  ―  ―  ―   ―  ―   ―   ― ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―    ―  ―  ―  ―  ―   ―  ―  ―  ― ―   ― ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―     ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―   ―   ― ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ―  ― ― ― ― ― ― 7000  ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―   ―  ―  ―  ―   ―   ―   600  ― ― ―  ―  ―  ―  ― ― 6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ― ―  ―  ―  ―  ― ―  ―  ―  ―     ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―   ―   ― ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ― ―  ―  ―  ―    ―  ―  ―  ―  ―   ―  ―  ―  ― ―   ― ―   ―  6800  ― ― ― ― ― ― ― ― ―   ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―    ―  ―     ―  ―  ―  ―  ―  ― ―  ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ―   ― ― ― ― ―  ― ―  ― ― ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―   ―     ―  ―  ―  ―   ― ― ―  ― ―   ― ―    ―   ―  ―  ― ― ― ― ― ― 00   ― 76  ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―     ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―   ―   ― ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―    ―  ―  7400 ―  ―  ―   ―  ―  ―  ― ―   ― ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ―  ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―     ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―   ―   ― ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ―  ―  ― ― ― ― ―  ―  ― ― ― ―  ―  ―  ―    ―  ―  ―  ―  ―   0― ―  ― 0  2  ― ―   7 ― ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ―  ―  ― ―  . . . .    ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  .  . ―   . ― ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―   ― ― ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ― ―  6 ―  ―  ―   ―  800   ―  ―  ―  ―   ― ― ―  ― ―   ― ―   ―   ―  ―  ― ―  ― ― ― ―   ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ―  0 ―  ―  0 ―   66  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―   ―   ― ―  ―  ―   ―  ―  ― ― ― ― ― ― ― ―   ―  ― ―  ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―   ―     ―  ―  ―  ―   ― ― ―  ― ―   ― ―   ―   ―  ―  ― ―  ― ― ― ―   ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―

. . . ... ... .. ... .

43

Ryan Gulch

5'

0 680

 ―

 ..  .. ...― ―  . ... .  ― ―

0 680

11

Su

lp h

ur

.... . ..

00 66

44

40

00 68

6600

Fourmile Gulch

00 68

Cr

 ―

Fourmile Gulch

FEET

780 0

RD

 ―

44

42

7400

 ―  ―  ―  ― ―  ―

44

44

 ― ―

 ―

Gulch

1 290 000

CO

7200

CO RD 7

Cr

7000

40

 ― ―

 ― ―

45 Ryan

7800

8000

0 660

6200

44

00 76

0 680

6400

 ―  ―  ―  ― ― ―

44

00 76

 ― ―

54

0 700

41

7200

 ―

 ―

107°52'30" 40°07'30"

2

0 720

44

 ―  ― ― ―  ―  ―  ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ―

53

780 0

 ―

7200

2

7400

5'

   00 ―  ―  ―  68 ― ―  ―  ―  ― ― ― ― ―  .   ―  ―  ―  . .... . . .. ― ― . ―  ― . . ― . ―   ― .... .― ― ― ―     6400 ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ― ― ―    ― ― ― ― ―    ―  ―  ―  ― ― ―  ― ― ―    ― ― ―    ―  ―  ―  .. . .... ― ― ―  ― ― ―    ― ― ―    0 ―  ―  ―  640 ― ― ―  ― ― ―     ―  ―  ―    ―  ―     ―  ―  ―  ―  ― ―  ― ―  ―    ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―  ―  e ― ― ― ― ― Threemil ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ― h   ―  ―  Gulc ―  ―  ―   ―    ―  ― ―  ―  ―  ―   ― ― ― ― ― 68 ― ― ― ― 00―  ―  ―  ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―    ―  ―  ―  ―  ―    ― ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ―  ―  6600 ―  ― ―   ― ―      ―  ― ―  ―  ―  ―  .  ―  . . ― ―  ...... .  ..  ― ― . .... .― ― ―   ― .. .. ― ― ... ... . ... .― ― .. .. . ..  ― . . . ―  .  .. ― ―  ―  ― ― ―

  ―  ― ―  ― ― ―   ―  ― ―  ―  ― ― ―  ―      ―  ― r ― ― ― ―  ―C ― ― ―  ― ―   r  ―  ― ― u ― 0 ― ―  lph  720    ―  ―  ―  ―  ―u  ― 7800  ― ― ― ― ―  ― ―  ― ― ―   ― ― ― ― ―     0  ―  740 ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ― ―  ―  ― ―  00 ― 7200 ― ― ― ―70      ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―     ― ― ― ― ―      ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ―  ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―      ―  74 ―  ―  ―  ―  00 ― ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―     ― ― ― ― ―       ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ―  ― 00 ― ― 0 ― ― ― 7 ― ― ―   ―  ― ―  ― ― ―   ―  ― ―  ― ― ―   ―  ― ―  ― ― ― ―

hur Cr

 ―  ―  ―  ―

. ... . ....... ..

 ―

7000

 ―

Sul p

42

 ―

 ―  ―  ―  ― ―  ―

7200

44

 ―7600

 ―  ― ―  ―  ―  ―  ― ― ―

r rry C

 ―

6400

760 0

 ―

52 

2

7600

66 00

wbe

43

7600

00 76

St ra

44

51

66 00

  ―  ― ―  ― ―  0 40 7―   ―  ― ―   ― ―  ―

55'

2

50

00 80

44

0 640

  ―  ―  ― ―  ―  ― ― ―   ―  ―  ― ―   ―  ― ― ―   ―  ―  ― ―  ―Oyle  r ― ― ―  h  Gulc ―  ―  ― ―  ― ―   ― ―

49

8000

44

 ―

 ―

2

2

7800

. . .... .

.. .   ―  .―. ―  ― ―  ―

57'30"

800

40°07'30"

2

800 0

46  ―

45000mE

2

68 00

6600

COLORADO-RIO BLANCO CO. 7.5-MINUTE SERIES

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ . │... . │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ . │ │ │ │ │ 6600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6400 │ │ │ │ .. ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ RD │ │ │ │ │ │ CO │ │ │ │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . 640 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ ...│ 0 │ │ │ │ .. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . . │ │ │ . │ │ .... . .│. │ │ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6200 │ │ │ │ 620 │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 620 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 CO R D │ │ │ │ │ │ │ │ 67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 620 │ 620 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │. .. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ ...│ │ │ │ │ │ │ │ . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . . │ . . │ │ . │ │ . │ │ . │ │ │ . . │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ . │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ . │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ C O│R D 7 │ │ │ │ │ │ │ OR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ S A N D S TO N D 7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ E DR . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . .. │ │ CO RD 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 62 LO VE LN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 640 │ .. 00 │ │ │ │ │ │ 0 │ │ . . │ │ │ │ │ │ . │ . │ │ │ │ │ . │ │ │ │ . .. │ │ │ │ │ .. │ │ │ │ 6 │. │ │ .│ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ S he ep C │ │ │ │ │ 00 │ │ │ │ │ │ │ │ r │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 66 │ 00 │ │ │ . .. 66 │ │ │ 00 640 │ │ │ │ │ │ . 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ LI O │ │ 660 │ │ NS 0 66 00 CA │ │ │ │ │ │ │ │ 64 │ │ │ N │ │ 00 YO 6 4 │ 0 │ 0 │ N │ │ │ RD 6800 │ │ │ │ │ │ │ 6 2 │ 0 │ │ │ │ │ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 660 │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │ 6600 │ 680 6 800 00 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .. . 6600 6400 │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ 700 │ │ │ │ 0 68 00 │ │ │ │ │ │ 7000 │ │ │ │ │ │ 7000 │ │ │ │ 700 │ 7000 0 │ │ │ │ │ │ │ L IO N 68 │ 6600 S 00 C │ AN YO │ │ │ │ N RD │ 64 │ 00 │ │ │ │ │ │ │ 6800 .. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 740 │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7000 │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7200 │ │ .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7000 │ 7000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ RD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 720 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ 680│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CO RD 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6 │ │ │ │ │ │ 4 │ 800 │ │ │ │ │ │ │ 00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Mee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ k │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ e │ │ │ │ │ │ │ │ r │ │ │ │ │ │ AGENCY DR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ F│l o w │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .. .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7200 │ │ │ │ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . . │. . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ... . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 720 │ │ │. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ │ S │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ .│ │ │ ul 700 │ │ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ph │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ r │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7600 │ SCHOOL ST │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 72 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ h │ │ 00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 64 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 72 │ │ │ │ │ │ 00 SHAMAN TRL │ │ │ │ │ │ │ │ 7400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .. .│. │ │ │ │ . │ │ │ │ . │ . │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . ... .│... . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . . . │ . │ . │ │ . │ │ │ │ │ │ │ . .. . . │ │ │ │ │ │ │ 66 │ │ │ │ .. . │ 00 │ ... .. .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .│. .. . │ │ │ . .. │ . │ │ . │ │ │ │ . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ..│ │ .. . │ .... │ │ │ │ │ │ │. .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .. │ 7400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ 6400 │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ 6 │ │ 400│ │ │ . │ │ │ │ │ . ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │. │ 7200 │ │ │ │ │ 70 │ │ . . │ ..│ │ │ │ 7800 │ │ 00 │ │ │ │ │ .. │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ . │ . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ... │ │ │ │ │ │ │ │ 660 │ 740 │ │ . │ │ │ │ . │ 0 0 │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ 7800 │ │ │ │ │ │ │ .. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.. │ │ │ │ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │. .. │ │ │ │ │ 740 │ │ 0 800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .│ │ │ 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6600 │ │ 7 108°00'

44

 2 ― 47   ―  ―  ― ― ―  ― ― ―  ― ―    ―  ―  ― ―  ―   ― ― ―  ― ―    ―  ―  ― ― ―  ― ― ― ― ―    ―  ―  ― ―  ―   ..  ―  ― ― . . . . ―  ―  ―  ―  ― . .. ..  ― ―  .. .― ―  ― . ― ― ― ―     ―  ―  ―  ― ―  ―  ―   ― ― ―   ― ― ― ― 

MEEKER QUADRANGLE

00 70

7000

U.S. GEOLOGICAL SURVEY

7400

St r a w b er r y C r

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR 64 00

6800

44

39

ry

6400

 ―  00 66 .. .. .   ―  .. ―  ― a w  ― . ― .  ― 44  ―   r  ― ― 39  St  .. ― ― .. .―  ― ― ― . ― .     ..  .. . ― ― ― . ―  ― ―  . ....    ―  Buckskin   ―  ―  ― . ―  ― ―  ―  ―  ―  ―   ―  ― ― ― Point    ― 0 ― ― ― ― ― ― ―  640 ― ― ―  ―  ―   ―   ―  ―  ― ―  ― ―  ― ―  ―   ―  ―     ― ― ― ―  ―  ―  ―    0 ― ―  0 ― ―  ― 0 ―   7 ― 6200   ―  ― ― ―  ― ―  ―    ― 44  ― ― ―  ― 38 ―    ―     ―  ―  ― ― ―  ― ―  ―     ―  ―  ―  ― ― ― . ― ―  ― ―  . . ... ―  ― ―   ― ― ― ―  ― . ― ― ―     ―  ―     ―  ― 44 ― ―  ―  ―  ―  ― 38   ― ― ― ― ― ― ―   ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ―     . ...   ―    ―  ― ―  ―  ―  ―  ―  ―  .. ...... ―  ―   ― ― ― ― ― .―.  ―  ― ― ―  ― ―     ―   ― ― ― ― ― 0  ―  ― 0 ―  70 ―  ―    ―   ― ―  ―  ―  ―   ―  ― ― ― ― ― ―  ―   ― ―  ― ― ― ―    ― 4437   ―  ― er ―  Meek ―  ―  ―  ― ―  ―  ―      Coult ―  13―  66 ―  ―  ―  ― ―  er ―  ―  00 ― ― ―  ― ― ― ― ― ― Field    ― ―  ― ― ― ― █ ― ―  n ―  ―     ―  ―  ―  ― ―  ― ― ―     ―  ―    44  ― ― 37 ― ― ―  ―  ―  ― ― ―  ― ― ― ―  ― ―   ― ―     ― ―  ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―   r  eke  Me ―   ―  ―  ―  █ ― ―  ―  ― n ― ― ―      ― ― ―  ―  ― Anderson ― ― H  2'30" ― ― ST 30" ―  2' ―  ―   ― ― ― H IL L ―  ST ―  ― D   ― N h ― ― Gulc ― █ ― n LA ― ― E ― V ― ― E    CL      ― ― . ― ― ―  ―  ―  ― ..     ...  .  ―  ―  ― ― ― . ―  ― ―   ―  ―    ― .. ―  ― ― ―  CO RD  ― ― ― ―   ― 44 ― 8 ― ― ― ―   ― ―  D ST ― ― 36 L   E  I   F  ― ―    ―  Cr  00 G AR ― ▄ ▄ E ST ― ―  ― MARKET PO ―  ―  ―  ―  ―  68 AV E ―  ―  ―  ― PA R K is  ―  ― ―  ―  ―  ―  ― ―  t ― ^ T ―  S ¥ ―   r ― ―  IN  ―   ― ― ―  ― ― MA ―  ― East Fork u ― ― ―  ― ―  ―  ―    ― ―  C ―   ―  ―  h  ― ―  ― ―  ― F ―  ― ― ―  ― i t c ―  Canyon ― e k er―D ―  ― Lion   T ST ―  ―    E ―   K ―  ― R ―  ― ― ― A ―  e ― ― ― ― ―  ―  M . ― ―44 . .  ―    ........ . ― . M   7000 ―  ―    R ST ―   r ―  8 ― . .. . .. ..  ―  36  ― ― WAT E ―  D 1― ― .  ― 13 ―  ― W i v e ―  ―  ―  ―  ―  ― ―  h i t―e R ― ― ...  ― ... .―  C O R ― .  ―  ...― . ―  . ― ―   ― ―  . ―  . ―  ― ―  ―  . . ―  . ― ―  .  ―   ― ..   ―   ― ―  ― . .... .........  ― . ― West Fork ― ― ― . ― . ― ―  ― ― ―  ―  ― ―     ―  .    . . ―    ―  ―  ―  .. .. . . ― ―  ―  ―  ― ― ―  ― on  ―  Cany ― ― Lion ―  ―  ―   ―  ―   ―  Powell P   ―  ―  ―    ― ―  ―  ―  ― ―  ― ―  ―  ―  ―  ―  ―   ark D  ―  ― ―  ― ― ―  Highl  ―  and―  ― ― ― ― ― i tc h ― .. .. .. ― ― ― 0 ― ―  ―  ―  ―  ― ―  ― ―  ― ―  0 ―  ―  ―  ― ―  cy  ―  8 ― ― Agen  ―  ― ― Cem ― ― 6  ― ―  ― . ... ― ―   ― ―  ― ―  ―   ― ―  ―  ― #!" ―  ― ― ―  ― ―   . . ― ― ―  ―  ― ― ―  700 ―  ―  ―  ― Park  ―  ― ―   ―   ―  ― ―  ―  ―   0 ―  ―    ― ― ―  ―   ― ―  ― ―    ― ― ―   ―  ― ―  ―    ― ― ―   ―     ― ―       ―  ― ― ―  Fairfield ― ― ―  64 ―  ―  ―  ―  ―  ― 44 ― ― ― ― ― ―  ―  ― ―  ―.. ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ―  ― ― ―  ― ―  ― ― ―   h ―  ― ― Gulc 35   . ―  . ― ―    ― ―  . ―    ― ― . ― ―  ―  ―  ― .  ―  ―  ―  . ―  ― ― ―    . ― ― ―   ―  ―   . ― ―  ―    ― ―  . ― .    ―     ―     ― ―  ― ―  ―  ―  ―  ― . ... . ..  ―  ―  ―  ―  ―  ― ―  ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― Lion ― ―  ― ― ― ―  ― ― ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ―  ― ― ― ―  ― ―  ―  ― ―  ― ―  ―   ―  ―  ― CO ― RD ―    4 ―  ― ― ―  ―     ― ―   ― ―  ― ―  ― Canyon ―  ― ― ―  ―  ― ―   ― ― ― ―  ― ― ―  ― ―  ― ― ―  ― ―  ― ―  ―   ― 00  ― ― ―  ―  ― ―   ―  44 ― ―35   ―  ―  ―  ―  ― ―  ― ―   ― ―   ― ―  ―  2  ―  ― ―    ―  ― 6 ―     ― ― ―  ―    ― ― ―  ―    ― ― ― ―   ―  ― ― ― ―  F  ―  ― ― ―    ―    ― ― lag ―  ―    ― ―   ―  ― ― ―  ―  ―  ― Pow  ―   ― ― ―  ― ell ― ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ― ― ―  ―  ― ―  ― ― ―  Cr―  ― ―  ― ― ― ― ― ―  ― ―  ― ―  ―  ― ―  ― ―    ―  ― ―  Park   ―  ― ― ―    ― ―  ―  ― ―  ―   0 ― S C R O SS L D  ―  ―   ―  ― ―  ―  ― ― ―   ―   R  ―  13 ― 620  ― ―  ―  ―  ―  ― ― ―  ― ―  ―     ―  ― ―  ―  ― ― ―    ― ― ―  ―     ― ―  ―     ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―  ―    ― ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ―  ―  ― ― ―  ―  ― ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ― ― ― ―  ― ― ―  ―  ― ―r  ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ―   ―  ― ― ―  ― ― ―  ― ―  ―   ― e ―  ―    ―  ― ―    ― ― ―   ―  ―  ―   ― ―i v  ―  ―   ― ― ―  ―  ― ―  ―  ―  ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― e R ―   ― ―  ―  ―    ―  ―  ―  ―  ―   ―   ― ― ―   ―  ―  ― ―   t ― ―    ― ― ― ―   ―    ―  ―  ― ―  ―   ―  ― ―   MES A―DR  hi    ―  ― ― ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―  ― ―  ― ―  ― ―  ― ― ― ― ― ―  ―  44  ―  ― ―    ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―   ― ― ―  ―  ― ― ― 34  ― W―  ―  ―  ―  ―  ― ― ―  1―260000 ― ― ― ―  ― ― ―  ―  ―  ―  ― ―  ―  ― ― ―  ― ―  ―  ―   ― ―  ―  ― ―    ―  ― ―  ― ―    ―  ―  ― ― ―    ― ―  ―  ―  ―   ― ―  ―  ―  ―   ―  ― ―  ― ―   ―  ―.... ..  ― ― ―   ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― ―  ―  ― ―       ― ―   ―   ― FEET  ―   ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―    ― r ― ― ―   ― ― ―  ―  ― ―  ― ... . ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―   ― ― ―  ― ― ― ― ve ― ―  ― ― ― ― ― ―  ―  ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ― . . ― ― ― ― ―  ― ―   ― . ― ―  ―  ― i ―    ―  . ―  ―  . ―  ―   ― ― ―  ―  ―   ―  ―  ― R ―    ― ―  ―  ― ― ―    ―  ―  ― ― ― ―    ― e ―  ―  ―   t  ― ―  ― i ― ―    W h ― ―  ― ― ―    ―  ―  ― ― ―    ―  ―  ― ―  ―    ― 44 ―  ―  ―    ―  ―   ― ―    ― ― ―  ―  34  ―  ―   ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ―  ― ― ― ―  ―  ― ― ― ―  ―  ―  ―    ― ―   ―  ― ― ―  ― ― ―   ― CO RD 33 ―  ―  ― ― ―   ―  ―    ― ― ― ―    ―   ―  ―  ―     ―  ―  ―  ―  ―  ―   ― ―    ― CO RD―33 ― ―  ― ― ―  ― ― ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ― ―  ―  ―  ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ― ―  ―  ― ―  ― ―   ―  ―  ― ―   ― ―  ― ― ―   ― ―  ― h ― ―   ―  ― ― ―  i tc  ―  6200  ― ―  ―     ― ― a s e D―  . .. ..   ―  ― ―  ― ― ―  ― ―  ―  ― ― ―   ― ― 0  ―  ―  ―  ― e   ―  ―  .    ― P  ― ―      ―   40 ―  ―  ― ―  ―  ―  ― ― ―  6― . ― ― ― ― ―  ―  ― ― ― ―  . ―     ―  ―  ―  ―   ―     . ―    ―    ― ―  . ― ― ― ―  ― .  ― ― ―  ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ― 00 ― ―  ― ― . ―  ―  ―  ―  ― ― ―  ― ― ―  ― ― ― ― ― 66 ― . . .― ―  ― ― ―  ―  ― ―  ― ―  ― ― ―  ―  ― ―  ―  ― ―    ― ―  ― ―  ― ―  ―  ― ― ―  ― ―  .―.. .  ― ― ―  ― ―  ― ―   ―  ―  ―  ― ―  ―  ―   ― .   ―  ―    . ―   44  ―    ―  ―  400 ....―.... ― 13 ―  ― 33 ―  ―  ―  ―  ―  ― ― ―  ― ―  ― ―   . ― .  ― 6 ―  . . . . ― ― ― ― ― ―  ...   ― ―  ― ― ― ―.... . . .  ―  ―   ―  . ―  ―  ― . .. ― ―  ―   ―    .. . . ― 6600 ―  ―  ―  ―  ― ― . ―  ― ―   ―  ―   ―  ― ―    ―  ―  ―    ― 6800  ― ―  ― ―  ―   ― ―   ―   ― ―  ―    ―   ― ―  ― ― ― ―  ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ―  ― 44 ―  ― ― ―   ―  ―  ―  ―  ―  33 ―  ―  ―   ―  ― ―   ―  ―  ―  ―   ―  ―  ―   ―  ― ― ―  ― ―   ―   ― ―  ―  ―  ― ―   ―  ― ―    ― ―  ―   ― ―  ―   ― ―  ―  ―  ―  ―   ―  ―   ―   ― ―  ―   ―  ― ―   ―  ― H ―    ― ― ―  ―  ― ―  ―  i g―  ―  ― ― ―  ― ― ― ―  ― h ―  ―  ― ―  ― l  ― ―   a ―  ― ―   ― ―  ― ― n  ―  ―    ―   ―  ―  ―  ―  ― ―    d Di  ― ―  ― CO RD―36  ―  ― CO ― ―    RD ― 4  ―   ―  ― ― ― ―  ―  ―  ―  t c―h  ―  ― ―  ― ― ―  ―  ―  ― ―   ― ―  ―   ― ―  ―    ― ―  ―  ―  ― ―  ―   ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― ―  ―  ― ― ―  ―  ― ― ―  ―  ―  ― ― ―   ―  ― ―   ―  ― 7000 ―    ―  ― ―  ―  ― ―   ― ―  ― ―   ― ― ―  ―  ―   ― . .. ―  ― ―  ― ―  ―  ―  ―  ―  ― ―  ―  ― . . . ―  ― ―  ―  ―  ―  ―   ―  ― ―  ― ―  ― ― ―  . ―   ― ― ―   . ―  ―    ― ―  ―  ―  ―  ―  44 000m ―   ―  7000 ― ―  .. . ―  ―  ―  ―  32 N ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ―  ― ―  ― ―  ― ― .  ― ―   ―  ― ―  ―  ― ―    ―  ― ―  h . ―  ― c ―  . t ― ―  ― i ―   ― ―  D ―  ― ― ―  . ―  ― r   . ―  ―  ―  ― C   ―  er ―  ― Grand Hogback  ―  00 ―   ―   ―  ..― ― ―  ..  l ―i l ― ―   ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  M ― ― 66  ― ―  ― ― ― ―  ―  ―  ―  ―   ―  ― ―  ―  ―  ―    ― ―   ―  ― ― ― ―   ―  ― ― ―   ―  ― ― ―  ―  ― ―    ― 40°00' ―   ― 40°00' 245 2  2 2  2 2  ―  ― ―  ―  250  2 300 000FEET  ― 252 ― ― 53―  ―  ―  ― 254000mE 46 47 48 49 ― ― ― ― ― ― ― ―  ―  ―  ― 55' ― ― ― ―  ― ― ― ―  ―  ― ― ―  ― 107° 30" 52' 108°00' 57' 30" ―  ―  ―   ―     ―   ―  ― ―  ―i  ― ―  ―00 ―  ―  ―   ―  ^ 64  ―  ―  ―  ―  D ―  ― ROAD CLASSIFICATION ―  ― Produced by the United States Geological Survey ― ― ―  ―   ―  ― ― SCALE 1:24 000    ― ― d  ―   ― ―  ―  ―  ― ― ― ― ― ―  a n―  ― ― ― North American Datum of 1983 (NAD83) ― ― ― ― H―i g h l ― ― ― ― ―  ―  ―  Expressway ― Local Connector ―  ― ―  ― ― MN ― 1 0.5 0 ― KILOMETERS 1 2 World Geodetic System of 1984 (WGS84). Projection and  ―  ―  ―  ― ― COLORADO ― ― Local Road 1 000-meter grid: Universal Transverse Mercator, Zone 13T Secondary Hwy Ù

r be

13 ¬ «

6200

0 700

SU LP H

EEK UR CR

RD

7200

¬ «│ │ │

│ │ │ST

ST

00 66

64004TH

h

0 620

ST

ST

ST

T 5TH S

6TH

7T H

ST

itc

1 2 TH

kD

T 8TH S

ST

oc

9TH

10 TH

ST

bl3R D

11TH

│ │ │

00 74

Ni

¬ «

¬ «

nd D itch hla

ig H

¬ «

00 62

¬ «

00 64

6800

9° 54´ 176 MILS

1 1000

UTM GRID AND 2016 MAGNETIC NORTH DECLINATION AT CENTER OF SHEET U.S. National Grid 100,000-m Square ID

BE Grid Zone Designation

13T

1000

500

0

1000

0.5 2000

0

3000

METERS 0

4000

MILES FEET

5000

1000

6000

2000

7000

CONTOUR INTERVAL 40 FEET NORTH AMERICAN VERTICAL DATUM OF 1988 This map was produced to conform with the National Geospatial Program US Topo Product Standard, 2011. A metadata file associated with this product is draft version 0.6.19

8000

9000

Ramp

1 10000

QUADRANGLE LOCATION

1

2

4 6

3 5

7

8

ADJOINING QUADRANGLES

1 2 3 4 5 6 7 8

White Rock Devils Hole Gulch Ninemile Gap Buckskin Point Rattlesnake Mesa Segar Mountain LO 7 Hill Veatch Gulch

X W Interstate Route

4WD

. US Route /

MEEKER, CO 2016

H State Route

7 6 4 3 0 1 6 3 5 9 3 4 0 NSN. NGA REF NO. U S G S X 2 4 K 2 8 6 9 3

GN

*7643016359340*

This map is not a legal document. Boundaries may be generalized for this map scale. Private lands within government reservations may not be shown. Obtain permission before entering private lands. Imagery...............................................NAIP, August 2013 Roads................................ U.S. Census Bureau, 2015 - 2016 Names..........................................................GNIS, 2016 Hydrography....................National Hydrography Dataset, 2013 Contours............................National Elevation Dataset, 2004 Boundaries............Multiple sources; see metadata file 1972 - 2016 Public Land Survey System..................................BLM, 2011 Wetlands.........FWS National Wetlands Inventory 1977 - 2014

1° 53´ 34 MILS

00 66

10 000-foot ticks: Colorado Coordinate System of 1983 (north zone)